Life Members

NAFA is proud and humbled by the support, guidance and commitment of our Life members. Here is the list of our Life members :


 Name Life Member Since
Mahesh Ram and Bandana Shrestha
 2065
 Ayodhya and Srijana Batajoo    2066   
 Kamal and Sarala Gautam 2066
 Krishna and Bishnu  Pradhan 2066
 Shree Ram and Neelam Shrestha2066
 Shreedhar Ranabhat 2066
 Bharat and Archana Dwa 2067
 Laxmi and Usha Gurung 2067
 Mahendra and Lalita Pathak 2067
 Mahesh and Bindu Luitel 2068
 Purna and Sanyam Shrestha 2068
 Shisir and Swastika Khanal 2068
 Ravi and Mina Sah 2069
 Santosh and Bindu Lamichhane 2069
 Dipendra and Nirmala Karakheti 2070
 Krishna G. and Bhabina Shrestha 2070
 Aek B. and Anju Kshatry 2071
 Gautam V. and Devi Vajracharya 2071
 Rajeeb and Sushma Karna 2071
 Anil and Pratima Sharma 
 Deepak and Archana Shrestha 
 Joeseph and Erin Parisi 
 Kiran and Rita Shrestha 
 Krishna and Radha Sijapati 
 Mark and Charyn Grandau 
 Homnath & Nirmala Paneru  2072
 Narendra & Devaki Thapa   2072
 Saurav & Sanju Shahi   2072
Kalu & Rimala Bhattarai
   2073
 Janak & Indira Panthi    2073
 Dinar & Dhana Shrestha    2073
 Sandesh & Rachana Parajuli    2073
 Himal & Kala Regmi    2074
 Ram & Sushma Shrestha    2074
 Ram & Kalpana Rizal    2074
 Madan & Lakshmi Shrestha    2074
 Arjun Dhwoj & Garima Khadka
    2074
 Hemanta & Babita Shrestha       2074    
 Yaspal & Subekshya Subedi                         
                  2074   
Lekh & Maya Gurung        
                  2074 
  Megha Nath & Sharada Poudel                 2075  
 Bamdev & Balika Sharma   
                 2075  
 Shiva R Sapkota                      2075  
 Bed Prasad & Ganga Shrestha                      2075  
 Samir & Nikita Pandey                       2075  
 Abiskar & Apsara Bharati                       2075  
 Rabindra & Amrita Uprety                  2075  
 Ramesh & Mandira Khanal                  2075  
 Rama Dulal                  2075  
 Subash Thapa & Sunita Maharjan
                  2075  
 Buddhi Subedi & Bhuma Subedi
                   2075